Namnbloggen

Om Kristi Flygare och soldaten Flygare

Kristi Himmelsfärdsdag kallas i folkmun för Kristi Flygare. Men Flygare är också ett efternamn – i dag heter nästan 900 personer så i Sverige.

Flygande örn.

Namnet Flygare är ovanligt på det viset att inte så många vanliga svenska efternamn är bildade med -are. Den ändelsen ingår ofta i yrkesbeteckningar (bagare, snickare) men få av dessa har blivit efternamn.

Just namnet Flygare har från början varit ett soldatnamn, det vill säga ett slags tillnamn som soldaten fick i tjänsten. Flygare är känt redan från tidigt 1600-tal och var ganska vanligt på soldater i hela Sverige under 1700- och 1800-talen. Namnet förekom också som tillnamn i flera uppländska brukssamhällen.

Att Flygare sågs som ett bra soldatnamn kan bero på att namnet associerar till snabbhet (det betyder ju ’någon, t.ex. en fågel eller insekt, som kan flyga’) vilket var en bra egenskap hos en soldat. En av de tidigast kända soldaterna med namnet Flygare kallades för övrigt även just Fogel!

Läs mer om soldatnamn och andra typer av efternamn i kunskapsbanken om personnamn.

/Katharina Leibring