Namnbloggen

Värmeln och Värmland – en pusseldeckare

Redan vid första anblicken kan man ana att det finns ett samband mellan sjönamnet Värmeln och landskapsnamnet Värmland. Men hur hänger namnen egentligen ihop? Något enkelt samband rör det sig inte om, utan snarare om en riktig pusseldeckare!

Svartvitt fotografi av äldre bruksområde.

Borgvikeälven, som rinner från sjön Värmeln, kallades i äldre tider för Værma.

Från Virmil till värmarnas land

Det fornsvenska namnet på sjön Värmeln har varit *Virmil, vilket avslöjas av de äldsta beläggen för bebyggelsenamnet Värmskog. Detta namn skrivs nämligen äldst Wirmilskogh (1300-talet), Vermilscoger (1398) och betyder ’skogen vid sjön Värmeln’.

De äldsta beläggen för landskapsnamnet Värmland visar att den ursprungliga formen av namnet har varit Værmaland. Förleden i detta namn, Værma-, visar i sin tur att det inte kan vara så enkelt som att landskapsnamnet är bildat direkt till sjönamnet *Virmil. Fler ledtrådar behövs därför för att nå fram till gåtans lösning.

Den älv som rinner från Värmeln kallas i dag Borgvikeälven, efter bebyggelsen Borgvik. Detta älvnamn framstår som relativt ungt, och det finns därför anledning att ge sig ut på jakt efter ett äldre, numera försvunnet namn. Och mycket riktigt, vid älven finns en bebyggelse kallad Värmerud (skrivs Wermerut 1503) som avslöjar att älven tidigare burit namnet *Værma. Värmerud betyder nämligen ’röjningen vid älven *Værma’.

Älvnamnet *Værma är besläktat med adjektivet varm, och syftar på att älven inte fryser till under vintern. Sannolikt är det de stora forsarna vid Borgvik som är bakgrunden till namnet.

Men hur hänger nu detta älvnamn ihop med sjönamnet Värmeln? Jo, det är till *Værma som sjönamnet en gång i tiden har bildats, på liknande sätt som många andra sjönamn har bildats till vattendragsnamn, runt om i Värmland och i övriga landet.

Är det då till detta ånamn som även landskapsnamnet är bildat? Inte riktigt, men det finns ett nära samband. Det som ingår i landskapsnamnet är en inbyggarbeteckning *værmar med betydelsen ’de som bor kring älven *Værma’!

Gåtans lösning ser alltså ut så här:

Forsarna vid Borgvik har givit upphov till ett älvnamn *Værma, som i sin tur har givit namn dels åt sjön Värmeln, dels åt de människor som bodde kring älven. Till inbyggarbeteckningen *værmar har sedan ett bygdenamn Værmaland ’värmarnas land’ bildats, och detta har så småningom kommit att användas om hela landskapet.

/Kristina Neumüller