Namnbloggen

Blåsenhus och den blåsiga backen

Kvartersnamnet Blåsenhus i Uppsala går tillbaka på namnet på en stuga som varit belägen i området. Men vad är egentligen bakgrunden till namnet?

Vägskylt Blåsenhus.

Upplandsblåsten har gett namn

Enligt en uppgift skulle namnet ha kommit av att postiljonen alltid brukade ge signal där. Denna förklaring är dock sannolikt en efterhandskonstruktion. Namnet Blåsenhus förekommer nämligen på en rad platser runt om i Uppland och av uppteckningarna att döma är det högt belägna, kalla och dragiga platser som avses.

Blåsigt har det säkert varit även vid stugan Blåsenhus i Uppsala, som var belägen uppe på Uppsalaåsen, ovanför det flacka området Kåbo gärde.

Namnformen med -en- i sammansättningsfogen går tillbaka på tyska förebilder, bland både ortnamn och personnamn. Ett annat ortnamn av denna typ är det runt om i landet mycket vanligt förekommande Rosendal, som går tillbaka på det tyska Rosenthal.

/Mats Wahlberg

Arkivkort.

Arkivkort med uppteckning av bebyggelsenamnet Blåsenhus i Biskopskulla socken, Uppland.