Namnbloggen

Örgryte – en grusig plats?

Våren håller på att göra sitt intåg, vilket märks inte minst genom mängden grus som täcker gator och trottoarer. Ett vanligt ord för grus i ortnamn är ör, som till exempel i Örgryte.

Örgryte är i dag namn på en församling i Göteborgs stad. Namnet är äldst belagt 1485 som Ørgrydhæ soghen. Örgryte är sammansatt av ör ’grus(bank)’ och gryt(e) ’stenanhopning, stenig mark’. Det är alltså en plats med både grus och sten som ligger bakom namnet. Troligen är det marken vid Kyrkbäckens nedre lopp som äldst har burit namnet.

Mera grus

Som exempel på andra namn där ör ingår kan nämnas Örebro, Öresund och Öregrund. Ordet används också som efterled i ortnamn, som i Skanör och Kungsör. Även i Oreälven i Dalarna är det detta ord som ingår, men i den dialektala formen or.

…och mera sten

Ordet gryt är även det mycket vanligt i ortnamn, inte minst i namn på steniga sjöar och åar. Det ingår också i en rad sockennamn, som till exempel Gryta socken i Uppland. Bakgrunden till namnet är den blockrika moränen vid kyrkbyn.

/Kristina Neumüller