Namnbloggen

Snömossen, Snölösan och Snöberget

Nu när nästan hela landet ligger vitt passar det bra att berätta om några ortnamn på Snö-.

Mycket snö – och länge

Ofta är det ställen där det samlas mycket snö på vintern som får namn på Snö-, men också platser där snön ligger kvar påfallande länge kan få sådana namn. Ett exempel på det senare är Snömossen i Döderhults socken i Småland, där snön enligt uppteckningen inte försvinner förrän vid midsommar.

Lite snö?

Namn som Snölösan kan ges åt platser där snön av någon anledning inte lägger sig. Det är dock även vanligt att det är det omvända förhållandet som ligger bakom namn som detta. Så är fallet med ironiska Snölösan i Tyresö: på den backen ligger snön kvar ovanligt länge.

Snö som vårtecken

Det finns också namn som har uppstått för att snön på platsen visar hur långt våren har kommit och på så vis ger en signal om när det är dags att sätta igång med vårbruket. Ett sådant exempel är Snöberget i Älvros socken i Härjedalen: ”Då snön om våren har smält bort från Snöberget, så att det är endast två snöfläckar ’ko och kalv’ kvar, får man börja så. Är det flera snöfläckar, får man vänta med sådden.”

/Kristina Neumüller

Arkivkort Snömossen.

Arkivkort med uppteckning av ortnamnet Snömossen.

Arkivkort Snölösan.

Arkivkort med uppteckning av ortnamnet Snölösan.

Arkivkort Snöberget.

Arkivkort med uppteckning av ortnamnet Snöberget.