Namnbloggen

Leksands karriär som ortnamn

Leksand - inte bara ett ishockeylag. Namnet hör nära samman med kyrkans läge vid Siljans strand.

Kyrka vid vatten.

Kyrkans läge vid Siljans strand, just där Dalälven rinner ut ur sjön, har gett upphov till ortnamnet Leksand.

Leksand är namn på mycket

Leksand är ett välbekant ortnamn som för tankarna till midsommarfirande och ishockey. Det ”slog igenom” som namn på en socken vid Siljans södra ände men är nu också kommunnamn och används även om kommunens huvudort. Denna har vuxit fram i byn Noret och kallades tidigare just Leksands-Noret. På riksnivå är nog namnet i dag mest använt om ishockeylaget Leksands IF.

Det började med en fiskeplats

Namnet Leksand hör nära samman med kyrkans läge vid Siljans strand, just där Dalälven rinner ut ur sjön. Efterleden sand syftade nämligen från början på den sandiga stranden vid Kyrkudden och de grunda vattnen med sandbotten därutanför. Här finns en välkänd lekplats för siken, och det är fiskens lek som namnets förled avser. Fisket på sådana lekplatser hade stor ekonomisk betydelse och man kan därför förvänta sig att de har gamla och väletablerade namn – i detta fall Leksand. Fiskeplatsen har sedan gett namn åt en gård på Kyrkudden som senare gett namn åt kyrkan och socknen. Och i vår tid åt ishockeylaget.

Namn i karriären

Att namn på detta sätt skiftar betydelse under historiens lopp är mycket vanligt. Man kan säga att de gör karriär, ofta från ett enkelt ursprung. Och för att man rätt ska kunna förstå dem är det viktigt att känna till hela deras CV.

/Leif Nilsson