Namnbloggen

Vårgårda

Många av oss har i badrummet en blandare av märket Vårgårda och har kanske någon gång undrat över namnets ursprung.

Blandade uppfattningar om namnet

Många av oss har i badrummet en blandare av märket Vårgårda och har kanske någon gång undrat över namnets ursprung. Firman Vårgårda armatur som bildades på 1920-talet tog namnet efter sin hemort, stationssamhället Vårgårda i södra Västergötland. Men samhället har i sin tur fått namn av en herrgård som ligger längre söder ut, på andra sidan Säveån. Denna har i sin tur namn efter en by med mycket gamla anor. Byn omtalas första gången 1420, då namnet skrivs Walgaardha. Formen tyder på att förleden inte har något med årstiden vår att göra. I stället kan det röra sig om det fornsvenska ordet vardher ’vakt, vakthållning’. Byn ligger invid en höjd med namnet Vårkullen som kan ha fungerat som ett vaktberg vid Säveån. Sådana vaktberg omtalas i medeltidslagarna.

Höljt i dunkel

Efterleden ‑gårda utgörs av en plural form av ordet gård och man har tänkt sig att den kan ha syftat på de fyra gårdarna i byn. Ordet gård betyder dock från början ’inhägnad, gärdesgård’ e.d. Eftersom det finns anledning att tro att namnet är riktigt gammalt, är det mer troligt att det är den äldre betydelsen som föreligger. Ett namn med innebörden ’vakthägnaderna’ eller dylikt skulle kunna ha avsett en fornborg, men någon sådan är inte känd från platsen. Vad namnet syftat på från början förblir därför tillsvidare höljt i historiens dunkel.