Namnbloggen

Flustret

Flustret är sedan drygt 170 år en av Uppsalas mest kända restauranger, starkt förknippad med stadens studentliv. Men varför har den fått namn efter det lilla bräde utanför en bikupa, flustret, där bina samlas?

Gul träbyggnad.

Restaurang Flustret i Uppsala.

Punschdrickande studenter

Landskapsmålning.

Flustret i Uppsala. Målning av J.O. Högstadius.

Bland Uppsalas restauranger torde Flustret vara den mest kända. På denna målning av J. O. Högstadius (1829–1893) ses den ursprungliga byggnaden, en envåningspaviljong med en längsgående veranda. Här drev konditorn Sven Norberg från 1842 ett bland studenterna mycket populärt så kallat schweizeri.

Namnet Flustret syftar säkerligen på att byggnaden liknades vid en bikupa och dess fluster, det lilla bräde utanför kupan där bina samlas. Här kanske snarare punschdrickande studenter.

Lilla Fördärvet

Denna första ganska enkla serveringsbyggnad gick ursprungligen under namnet Lilla Fördärvet till skillnad mot sommarvärdshuset Hagalund på andra sidan ån, kallat Stora Fördärvet.

Namnet Flustret måste dock ha kommit i bruk tidigt, eftersom det förekommer i en av Gunnar Wennerbergs Gluntar (nr 13), tillkommen 1847: Och på ’Flustret’ står Norberg och glor/i vit jacka och blankade skor. Högstadius målning av Flustret vill säkert illustrera denna passage ur Gluntarna med Norberg spanande på trappan.

Byggdes 1858

Restaurangens nuvarande byggnad tillkom 1858, byggdes om på 1860- och 1870-talen och återställdes efter en brand 1984.

/Mats Wahlberg