Folkminnesbloggen

En blogg om skatter och kunskaper från arkiven

Filtrerat på: Flytt och migration. Nollställ filtrering

 • Psalmodikon – ett immateriellt kulturarv som förs vidare

  Publicerat: . Kategorier: Arkiv och insamling, Flytt och migration, Musik och sång, Samtidsdokumentation, Unesco och Levande traditioner .

  Under 1800-talet var psalmodikon kanske det vanligaste instrumentet i Sverige. Med tiden föll instrumentet i glömska, men har aldrig försvunnit helt och i dag finns flera verksamma psalmodikonspelare. Susanne Nylund Skog åkte till Nordiska psalmodikonförbundets årsmöte för att undersöka hur ett immateriellt kulturarv främjas och förs vidare.

  Lämna kommentar

 • Avhysningar, trakasserier och anpassningar

  Publicerat: . Kategorier: Arkiv och insamling, Flytt och migration, Forskning .

  Att ha växt upp i läger och levt ett kringresande liv karaktäriserat av tillfälliga vistelser, avhysningar och uppbrott är gemensamma erfarenheter för de flesta svenska romer födda under den första dryga hälften av 1900-talet. Forskningsarkivarie Charlotte Hyltén-Cavallius berättar här om några av resultaten från forskningsprojektet I stadens utkant – svensk-romska livsberättelser och lägerplatser från 1900-talet .

  Lämna kommentar

 • Det är roligt att flytta, det måste hända saker i livet då och då

  Publicerat: . Kategorier: Arkiv och insamling, Flytt och migration .

  Under 2018 samlade Isof in berättelser om att flytta. Berättelserna rymmer egna flyttar och andras, glädje och sorg, humoristiska anekdoter och smärtsamma erfarenheter.

  Lämna kommentar