Dialektbloggen

Hana då, vicken kombarris!

Ett ord som uppfattas som typiskt göteborgskt är kombarris som betyder ’stenbumling’. Hana då, vicken kombarris kan översättas med ’Herrena då, vilken stor stenbumling’. En vän från Göteborg berättade för mig att hennes pappa, född på 1920-talet, också kunde säga kombarris om en riktigt stor jordgubbe. Här kan man tänka att formen spelar in, att en jordgubbe kan se ut som en stenbumling.

Stor stenbumling i vattenbryn

Hur har ordet kombarris bildats?

Det är oklart hur ordet kombarris har bildats. Troligen är det ett lån från romani där baro betyder ’stor’ och barr betyder ’sten’. Om det är baro eller barr som ligger till grund för kombarris är inte lätt att veta. Kanske är båda orden inblandade.

Förleden kom är förmodligen en komparativmarkör kono som betyder ’mer’. Vi kan komparera adjektiv på två sätt i svenskan, antingen med ändelser som i stor-större-störst eller med orden mer och mest. Romanis kono kan närmast motsvara mer på svenska.

Populär ändelse

Ordet kombarris avslutas med ändelsen -is. Den har ingenting med romani att göra, utan det är samma ändelse (eller suffix) som finns i godis, fegis och skådis. Suffixet uppkom i studentkretsar i slutet av 1800-talet. På den tiden läste man latin i skolan och i latinet är det vanligt att ord slutar på -is. Man lade helt enkelt skämtsamt till -is på ord som inte hade något som helst med latin att göra. I dag är -is ett av de vanligaste och mest produktiva suffixen i svenskan. Exempel på relativt nya ordbildningar är föris för ’förskola’ och tandis för ’tandläkare’.

Dialektalt testord

Många göteborgare vet nog vad ordet kombarris betyder, men det är få personer som använder det till vardags. Det har blivit som ett slags dialektalt testord. Om man vet vad kombarris betyder anses man ha ganska bra koll på göteborgska.