Dialektbloggen

Du är galen, du!

”Du är galen, du!”, säger han med ett leende och med beundran i sin röst till det lilla barnet, som stolt visar upp sitt alster.

Själv sitter du vid bordet intill och undrar varför han säger så. Flickan verkar inte det minsta vansinnig, besatt, kollrad, stollig, rubbad, vrickad eller knäpp. Inte heller verkar något fel ha begåtts.

Men du hör att de är från Dalarna. Du nickar igenkännande och ler du med.

Teckning av Vattumannens stjärnbild.

”Du är galen, du!”, säger han med ett leende och med beundran i sin röst till det lilla barnet, som stolt visar upp sitt alster.

En galen är duktig

I södra Dalarna kan ordet galen användas om någon som duktig, skicklig eller bra på något:

 • Män an va så gaLin å spela, så ä alles röktä åv fjoln når an höll på, 'men han var så skicklig att spela, så det alldeles rykte från fiolen när han höll på' Grangärde.
 • Ho ä gaLin tä sjunga, 'hon är bra på att sjunga' Gustafs.
 • Hä va en gâLin en tä kunna, 'det var en duktig en att kunna' St. Skedvi.
 • De är gaLiga jur tä stikka, 'det är duktiga djur att sticka' Folkärna.

En galen är omåttlig

Betydelsen ’duktig’ har troligtvis utvecklats från att ordet galen i dialekt används i den förstärkande användningen 'omåttlig; utan hejd', och då ofta som adverb med betydelsen 'mycket, väldigt'. Denna förstärkande användning är vanlig i södra Dalarna (Dala-Bergslagen), Västmanland och Gästrikland, men påträffas även i anslutande delar av Västergötland, samt sporadiskt även på andra håll, bland annat i Småland, Dalsland och Jämtland.

Dalarna

 • E sô gâLe fin ko, 'en så galet fin ko' By.
 • Sô han har ô gaLi bra, sa-n, 'så han har det galet bra, sade han' Enviken.
 • Ä va en kâr i Grötänge, sôm va en gâLi ârbetsjiru en, 'det var en karl i Grötänge, som var en omåttligt arbetsgirig en' Grangärde.
 • O hadd en tokkän gâLin tannvârk, 'hon hade en sådan galen/omåttlig/duktig tandvärk' St. Tuna.

Västmanland

 • Men så gale fattit va dä inte i socknen att hela hushåll jeck ut å tiggde 'men så väldigt fattigt var det inte i socknen att hela hushåll gick ut och tiggde' Kumla, Västmanland.

Gästrikland

 • Vi hadd roLit åt-an, an va gâLe roLin 'vi hade roligt åt honom, han var omåttligt rolig' Torsåker.
 • I Tôrsåker är e gâLi finnt 'i Torsåker är det väldigt fint' Gästrikland.

Västergötland

 • Han ä ga:arn te å supa, dän 'han är galen/omåttlig/duktig på att supa, den där' Vänersborg.

En galen är tokig i något

Att galen ha kommit att betyda 'omåttlig’ och ’duktig' kommer i sin tur av att ordet galen kan användas i betydelsen 'överdrivet begiven på, lysten efter; tokig i/efter'. Denna betydelse är allmän och påträffas i hela Sverige. Han är galen i äpplen. Jämför till exempel beläggen Män an va så gaLin å spela från Grangärde, samt Ho ä gaLin tä sjunga från Gustafs, som ju även kan åsyfta att de har en stark (överdriven) önskan att spela respektive sjunga ofta. Han eller hon är tokig i att spela eller sjunga och därför (antagligen) också duktig på det…

/Annika Karlholm