Dialektbloggen

Friggarocken eller stjärnorna i Orions bälte

En klar vinterkväll kan man tydligt se tre stjärnor avteckna sig på rad på himlen. I skolan har vi fått lära oss att dessa stjärnor utgör Orions bälte och är en del av stjärnbilden Orion. Är det verkligen så?

Stjärnhimmel med Orions bälte.

I traditionell dialekt i Götaland, eller närmare bestämt i Skåne, Blekinge, Öland, Småland, Östergötland, Västergötland, Halland och Dalsland, kallas dessa tre stjärnor istället för friggarocken [friggaråkk, freggaråkk, frögdarokk med flera uttal] eller friggerocken [friggeråkk, freggeråkk, fröggerokk, fröjderåkk, fröjeråkk med flera uttal], alltså gudinnan Friggs rock.

Teckning av slända.

Slända (Isof, ULMA 7920).

Friggs spinnkäpp

Vad är då en rock? Ja det är inte Friggs morgonrock som fladdrar på himlen. Nej en rock är, vad som på modern standardsvenska kallas, en spinnkäpp eller linkäpp. Det är den käpp eller ten varpå spånadsämnet (ull, lin, hampa etc.) fästs när man spinner för hand. Benämningen rock har även kommit att användas om sländan, dvs. den stav som det färdigspunna garnet eller tråden rullas upp på.

Stjärnbilden med de tre starkt lysande stjärnorna föreställer således en spinnkäpp (spinnten) eller möjligtvis en slända tillhörande Frigg.

Andra benämningar

Stjärnbilden kallas också triggarocken alternativt triggerocken (Småland, Halland, Västergötland och Östergötland), det vill säga rocken med de tre stjärnorna, eller trerocken (Småland, Västergötland, Östergötland, Närke, Värmland, Västmanland och Dalarna), spinnrocken¹ (Närke, Västmanland) alternativt spinnerocken (Västergötland) eller kort och gott rocken (Västmanland).

Att stjärnbilden ’Orions bälte’ föreställer just en ten visar också dialektbenämningarna friggeten (Öland, Småland) och friggas ten [friggas tenn] (Västmanland).

I de traditionella dialekterna i Sverige finns det, förutom ovan nämnda benämningar, än fler ord för stjärnorna i Orions bälte, bland annat tre-vise-män och tremänning. Men det är en annan historia.

/Annika Karlholm

¹ Den hjulförsedda spinnapparat som på standardsvenska och i många dialekter kallas spinnrock är en relativt modern företeelse. Den infördes först i slutet av 1400-talet eller i början av 1500-talet till Sverige. Ordet spinnrock (eller bara rock) har sedermera kommit att användas om detta spinningsredskap. (I många traditionella dialekter kallas apparaten dock inte rock utan spinnstol, spinnvagn, spånkärra o.d.). Stjärnbilden visar att det inte är med hjälp av detta moderna redskap som Frigg spinner här. Hon använder de traditionella spinnredskapen spinnkäpp och slända.

Personer klädda i medeltidskläder spinner.

Spinnkäpp och slända i användning. Foto: Mackenzie (CC BY-SA).