Dialektbloggen

Kreta

Jag träffade nyligen en person som ville testa om jag kunde några blekingska dialektord. Ett av orden var kreta som enligt honom skulle betyda ’kratsa med en pinne i sanden’.

Jag kände inte till ordet, men vid en snabb sökning på internet visade det sig att kreta förekommer i just denna betydelse på ordbokssajten Folkmun.se. Folkmun.se är en sida där vem som helst kan bidra med ord och där har signaturen Jennie skrivit att kreta betyder ’krafsa hårt’ och att man kan ’kreta ut lera från en skosula med hjälp av en pinne’.

När jag sedan gick vidare till att undersöka vad som finns i myndighetens dialektordssamlingar kunde jag konstatera att kreta finns belagt från såväl Blekinge som andra delar av Sverige i betydelsen ’tälja, skära’. Till verbet kreta finns också förbindelsen kreta ner som innebär att man skräpar ner när man täljer.

Barn och fuskare

Även i Rietz dialektlexikon från 1860-talet finns kreta i betydelsen ’tälja, skära i trä’, men där står också att ordet främst används om barn eller fuskare och att kreta mer specifikt innebär att någonting görs oskickligt. Detta exemplifieras med ”Grannen kretar med att göra en vagn” och ”Pojken kretar på en pinne, kan ej tälja redigt”. Denna negativa klang tycks finnas hos ordet kreta även i nutid. I Svensk Ordbok anges betydelsen ’karva särsk. med dålig kniv el. på ett oskickligt sätt’.

Dialekt eller standard?

Intressant är att kreta klassificeras som dialekt i exempelvis myndighetens samlingar samtidigt som ordet förekommer i standardspråkliga ordböcker utan någon anmärkning om att det skulle vara dialektalt. Det är naturligtvis inte unikt för just ordet kreta att det i vissa sammanhang uppfattas som dialekt och i andra sammanhang som standard. Ofta är det svårt att dra gränsen mellan olika språkliga kategorier. Ett ord och dess innebörd kan också förändras över tid. Bland sökträffarna på internet fanns även information om kurser där man får lära sig att kreta, det vill säga tälja. Här har den negativa betydelsen av ordet bytts mot en positivt laddad betydelse där folk erbjuds möjligheten att lära sig ett fint gammalt hantverk.

/Lena Wenner