Dialektbloggen

Bottenkorv

Nu på sommaren grillas det i parti och minut – hemma i trädgården, på balkongen, i sommarhuset, på stranden, på grillplatsen i skogen … Men har du någonsin grillat en bottenkorv? En vadförnågot? undrar du. Jo, en ’korv stoppad i blindtarmen av ett (nöt)kreatur’.

I våra dialektordsamlingar finns belägg på ordet bottenkorv från Blekinge, Småland, Södermanland, Västergötland och Öland. I förstone kan ordet verka lite mystiskt; vad är det för botten som åsyftas, tro? Betydelseangivelserna ger oss dock genast en ledtråd: ’den i blindtarmen stoppade korven’ (Småland), ’korv gjord av den så kallade blindtarmen hos idisslande djur’ (Småland), ’korv gjord av blindtarmen’ (Södermanland), ’grynkorv till vilken såsom fjälster använts en ”botten” (blindtarm) av ett slaktdjur’ (Västergötland).

Botten är blindtarmen hos vissa djur

Svenska Akademiens ordbok (SAOB) bekräftar att botten, med grundbetydelsen ’den nedersta eller innersta delen av något’, kan användas om ’blindtarmen hos vissa djur, särskilt nötkreatur’. Ordet verkar ha varit allmänt förekommande i Sverige i matlagningssammanhang, och tarmen användes som korvskinn. I SAOB finns ett citat ur Kajsa Wargs kokbok från 1755: När man vil hafva stora blodkårfvar som sedan kunna skiäras uti skifvor, då äro de så kallade botten och bottens-broder dertil mäst tienlige. (Bottens broder uppges vara ’den övre, smalare delen av blindtarmen, som förenar denna med tjocktarmen’.) Med tanke på detta är det då inte så konstigt att ordet bottenkorv börjar användas i vissa dialekter.

Kort och tjock person

Från norra Södermanland (Åkers och Österrekarne härader) har vi i våra dialektordsamlingar också belägg på en andra betydelse av ordet bottenkorv, som med största säkerhet har uppkommit sekundärt till den första: ’kort och tjock person’, ’liten, kort mansperson’, ’liten och tjock mansperson’.

Vi kan förstås tänka oss att korvar gjorda på blindtarmen, som ju är en kort tarmsnutt, blir just korta och tjocka. Att en (mans)person som är kort och tjock (och troligtvis också tycker om att stoppa i sig en hel del bottenkorv) också kan kallas för bottenkorv, ter sig då inte långsökt. För den som inte känner till bakgrunden till ordet kan det dock säkerligen verka som en tämligen underlig och obegriplig benämning på en person!

/Lovisa Alvtörn