Dialektbloggen

Bôna 'liten kälke'

Under första halvan av 1900-talet åkte barnen kälke i backarna när det fanns snö på vintern. Det var enkla, ofta hemmasnickrade, kälkar utan ratt. Den gängse benämningen för dessa var bôna i Göteborg.

Ordet är femininum, och på inspelningen nedan kan du höra hur en man född 1917 talar om e lita bôna. Den obestämda artikeln i femininum är e, adjektivet liten har formen lita i femininum och bôna uttalas med ett öppet ö-ljud. Detta ô-ljud låter som det standardsvenska ö-ljudet i snöre, inte som det i snö.

Från kälke till snowracer

När väl barnkälkarna försågs med ratt, sa man kälke i stället. Så småningom kom det en ny tuffare variant med röd ratt av märket Dalpilen. Då bytte man benämning från kälke till bobb. I dagens backar förekommer varken bôner, kälkar eller bobbar. Nu kör man snowracer i stället.

Olika bönor

Ordet bôna har också haft andra användningar. Till exempel kunde man ha en bôna i stället för en sadel på en motorcykel, vespa eller trampcykel. Ordets ursprung torde vara substantivet böna (grönsaken alltså), och det finns ju en likhet mellan grönsakens form och de svängda linjerna på medarna och sadlarna som kan förklara ordets ursprung.

/Lars-Gunnar Andersson och Jenny Nilsson