Dialektbloggen

När kaffetanden värker

Att vi svenskar är ett kaffedrickande folk är inte någon ny företeelse. Det märks tydligt vid en titt i institutets dialektordsamlingar där det finns en stor mängd ord som börjar på kaffe. Här presenteras ett litet urval bland dessa. Kanske kan orden få nytt liv i munnen på någon kaffeälskare av idag.

kaffekopp med kaffe i

Kroppsdelar som längtar efter kaffe

Det finns flera kaffeord i samlingarna som har med kroppsdelar att göra, som kaffestrupe, kaffetand och kaffetarm. Kaffetanden värker (Östergötland), dä klia i kaffätärmän (Småland), kaffetarmen skriker i mäj (Värmland) och dä svir tä i kaffestrupen ’det svider till i kaffestrupen’ (Dalarna) är alla uttryck som innebär att den som talar längtar efter en kopp kaffe. Och en uppgiven sagesman från Södermanland som inte fått något kaffe klagar: de bLer te å läggä kaffetanda i sin ’det blir till att lägga kaffetanden i sin’.

Kaffegäspen

Ett annat uttryck som också har med kroppen att göra och som många av oss nog känner igen oss i är kaffegäspen. Det är ’en gäspning av trötthet vid kaffedags’ som ofta används för att påminna andra om att man vill ha kaffe. Kaffegäspen har kummi på ’na ’kaffegäspen har kommit på henne’, utbrister en sagesman från Uppland, och i Gästrikland säger någon: vet ja va ja ha vurte fast fö, ja tro ä kaffejäspen såm kåmme ’inte vet jag vad det är för en trötthet jag har blivit utsatt för, jag tror det är kaffegäspen som kommer’. Vi har även belägg på ordet från Hälsingland, Jämtland, Södermanland och Ångermanland.

Några adjektiv

Några adjektiv är också värda att nämnas: kaffesjuk ’som längtar efter kaffe’ (Dalarna, Hälsingland, Norrbotten, Skåne, Småland), kaffeledig ’utan kaffe’ (Öland) och kaffetom ’kaffetörstig’ (Södermanland, Uppland).

Är det kaffeväder ute?

Sist men inte minst har vi den underbara sammansättningen kaffeväder ’för kaffedrickning lämplig väderlek’, ’väderlek då kaffe är smakligt’ (Skåne). I da e de rikted kafevär ’idag är det riktigt kaffeväder’, säger en informant. Tänk så subjektivt detta uttalande är! Det måste vara den perfekta ursäkten för att få ta sig en extra kafferast.

/Lovisa Alvtörn