Dialektbloggen

Skumme

Nu när höstmörkret sänker sig över oss blir jag påmind om ett ord jag hörde mycket som barn: ”Sitter du här i skummet och läser? Tänd lyset!”

Det mina småländska och blekingska släktingar talade om var alltså ’mörkret’. Ordet uttalas inte som skummet på vågorna, utan med grav accent, som i skumrask. Skumme finns med i Svenska Akademiens ordbok som en variant under uppslagsordet skum, och betydelsen anges som ’skymning’. Det används numera endast i vissa trakter men skum fanns redan i fornsvenskan. Det har samma rot med betydelsen ’täcka’, ’hölja’ som ord som skjul, sky och hud.

Sydostlig utbredning

I våra dialektsamlingar finns skumme belagt från just Blekinge och Småland. Några enstaka belägg finns också från Skåne, och från Öland där jag växte upp.

Betydelsen i dialekterna är ’halvmörker’, ’mörker’, ’skymning’ eller ’skumrask’, som i följande språkprov ur arkivet:”dä ä inte gutt o trä nålan i skumme” ’det är inte lätt att trä nålen i mörker’ (Hossmo, Småland), ”i skåmme äi alla kattå grau” ’i mörker är alla katter grå’ (Asarum, Blekinge).

Tillsammans med prepositionen i

Skumme föregås oftast av prepositionen i och kan stå antingen i obestämd eller bestämd form. Själv har jag enbart mött den bestämda formen, som i detta exempel från samlingarna: ”de va rakt eomögelet o sei haunnen framför sa i skömmet” ’det var alldeles omöjligt att se handen framför sig i mörkret' (Jämjö, Blekinge).

Uttryck utan preposition

Våra dialektsamlingar visar att skumme använts även utan preposition, i fasta uttryck som vila, sitta, sova, prata och rasta skumme.

Vila skumme och sitta skumme motsvaras båda av begreppen vila skymning eller kura skymning, alltså ’vila en stund i skymningen utan att tända lampan’. På motsvarande sätt handlar också de andra uttrycken om att koppla av från allt vad arbete heter, varva ner och ta det lugnt medan skymningen sakta faller över stad och över land. Visst vore det skönt i den stressade tid vi lever i att ta upp denna gamla tradition igen. Särskilt så här i skummet om hösten.

/Lovisa Alvtörn