Dialektbloggen

Bamba

Nu när höstterminen startar fylls landets alla skolmatsalar igen. I Göteborg går barnen till bamba.

Ursprung

Ursprunget till ordet bamba är inte helt klart. Förmodligen är det påhittat av bambans mest flitiga besökare, nämligen barnen själva. De flesta brukar också anta att det är en reduktion av ordet barnbespisning. Göteborgskan uttalar traditionellt rn som n, det vill säga utan supradentaler, och ett n före ett b i ett ord blir lätt ett m i munnen. Exakt varför det kommit att kallas för just bamba vet dock ingen, och inte heller precis när ordet började användas. Men åtminstone sedan 1950-talet och kanske tidigare än så. Då användes ordet troligen främst inne i Göteborg, men därefter har det spridit sig i regionen.

Utbredning

Enligt en källa förekom bamba också i åtminstone Trollhättan på 80-talet, och spridningen från Göteborg beror troligtvis på den ökade utflyttningen från staden under 70-talet. Då tog barnen med sig ordet till den nya skolan. En undersökning från 90-talet visade tydligt att bamba spridit sig i Västsverige. I Göteborgs kranskommuner Lerum, Kungsbacka och Kungälv använde skolelever bamba i hög utsträckning. Några mil längre från Göteborg sa ungefär hälften av barnen bamba, men ytterligare några mil längre in i regionen, som i till exempel Borås och Vårgårda, verkade det helt ta stopp. På 2000-talet gjordes en uppföljning av studien, och den visade att bamba är på tillbakagång i regionen och utanför Göteborg använder allt färre barn ordet. Så vill man besöka just bamba, åker man med fördel till Göteborg.

/Jenny Nilsson