Dialektbloggen

När söra går på kölla blir det gott vär

När det var värmebölja i början av juni kunde man i Bohuslän höra uttrycket När söra går på kölla blir det gott vär. På standardsvenska skulle uttrycket vara ’När fåren går på kullarna blir det vackert väder’.

Uttrycket har sin förklaring i att när det är varmt och fint väder söker sig fåren upp på höjderna där det fläktar.

Söra är bestämd form plural för (d) som betyder ’får’, ’tacka'. I vissa områden har betecknat även andra djur, till exempel kor och grisar. Ordet finns också i våra grannspråk. Får heter saud på norska och saudr på isländska. i betydelsen ’tacka’ förekommer allmänt i västsvenska dialekter. I Mellansverige och i Norrland används i stället till exempel tassa och bängsa.

Kolle är dialekt för ’kulle’. Genom en regelrätt ljudförändring uttalas kolle i bohuslänska med ett ö-ljud, dvs. kölle. Kölla i uttrycket är bestämd form plural, alltså 'kullarna'.

Formen vär för ’väder’ hörs allmänt i Sverige. I äldre tid skrevs ordet dher. Kombinationen dh betecknar ett frikativt d med ungefär samma uttal som engelskans th i ord som this. I standardsvenska har frikativt d antingen övergått till en klusil eller fallit bort. Liksom vär hörs i vardagligt tal klär ’kläder’ och fjär ’fjäder’.

/Lena Wenner