Dialektbloggen

Tranärla

Sädesärlan (Motacilla alba) är en av våra punktligaste flyttfåglar. I april varje år återvänder den till Sverige från sitt vinterkvarter i nordöstra Afrika eller Mellersta Östern.

Eftersom den brukar anlända ungefär samtidigt som tranan tänkte man sig förr i tiden att den lilla fågeln åkte snålskjuts på den stora under den långa flygfärden mot Norden. Därför kallas sädesärlan än i dag för tranärla i vissa dialekter, framför allt i Västerbotten och södra Lappland med angränsande delar av Norrbotten och Ångermanland. Förutom i norra Norrland förekommer ordet bara i ett mindre område i nordvästra Dalarna.

Uttalet varierar

Uttalet av ordet tranärla varierar mycket mellan de olika dialekterna. I Västerbotten heter det trö`rnue'l (Norsjö, Byske, Lövånger, Skellefteå, Degerfors, Vännäs, Nysätra, Umeå), trö`rnue'll (Burträsk) eller trö`rne'l (Sävar, Umeå, Holmön), men i södra Lappland säger man tra`rnue'l (Lycksele) eller tranue´l (Stensele, Tärna, Örträsk). Malå ansluter sig som vanligt till Västerbotten med uttalsformen trö`rnue'l. I södra Norrbotten heter det trönoe´l (Piteå, Nederluleå) och i nordöstra Ångermanland trö`rnue'l (Nordmaling) eller trärne´l (Bjurholm). Även i nordvästra Dalarna förekommer flera olika uttalsvarianter, till exempel tra`nuhä'ssla (Malung, Lima, Transtrand) och trąnehlla (Älvdalen; ”kroken” på a markerar nasalt uttal).

/Anna Westerberg