Dialektbloggen

Dadd, dadde (m.)

Skaddu gå hem te dadden? ’Ska du gå hem till pappa?’ (Järnboås, Västmanland)

I ett relativt sammanhängande område omfattande Öland, Gotland, Västmanland, Uppland, Dalarna, Värmland, Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten säger man (eller har man åtminstone sagt) dad, dadd eller dadde om man vill prata om eller tilltala sin far. Ordet betyder kort och gott pappa. På Öland har man kunnat höra smekformen daddel med samma betydelse. I Norrbotten och Värmland kan dadd också åsyfta gammelfar, alltså farfar eller morfar.

Höru daddn, jä ha gru`unn på te jift mäj mä Kerste ’hör du pappa, jag har funderat på att gifta mig med Kerstin’ (Fryksände, Värmland)

Jär daddn heim? ’Är pappa hemma?’ (Umeå, Västerbotten)

SjöLve daddn djikk ve fåLken opa äinjdjen ’till och med själve gammelfar gick med folket på ängen (i skördearbete)’ (Nederkalix, Norrbotten)

Östnordisk utbredning

Det här ordet för pappa eller gammelfar har en klar östlig utbredning i Norden. Förutom i svenska dialekter är ordet även välbelagt i finlandssvenska dialekter (här som dad, dadd eller dadde), men saknas i danska och norska dialekter. (I norsk dialekt finns visserligen ett dadde med betydelsen ’liten oansenlig karl’ (från Kinsarvik i Hordaland fylke), men någon fadersfigur är det inte tal om.)

Engelska?

Jag vet vad ni tänker … Är det engelska? Nej, det är det inte. Har engelskan lånat in ordet från svenskt håll? Det är inte särskilt troligt. (Den engelska motsvarigheten dad, daddy är inte speciellt gammal utan dyker upp först under 1500-talet. Det är för sent för att det ska röra sig om lån från nordiskt håll till engelskan, dessutom talar avsaknaden av ett dadd eller dadde i danska och norska dialekter mot ett nordiskt inflytande i engelskan när det gäller just det här specifika fallet. Det kan inte heller röra sig om ett urgermanskt arvord (som bara bevarats i svenska och engelska dialekter) eftersom dad verkar vara relativt ungt i engelska språket.)

Barnspråk

Det är inte alls ovanligt att liklydande ord (eller betydelser) uppkommer utan direkt koppling sinsemellan i olika trakter och i helt olika språk. Dialektordet dadd, dadde har troligen uppkommit i barnspråk eller mer specifikt i barnjoller. (Förutom engelska dad, daddy jämför även på liknande sätt uppkomna forn(kyrko)slaviska dědŭ ’farfar’ och teta ’tant’, och klassisk grekiska τήϑη [tede] ’farmor, mormor’.)

/Annika Karlholm