Dialektbloggen

Hånka

Ett säkert vårtecken är morrandet av mopedmotorer. Den som inte har en egen moped (och väljer att trotsa trafikreglerna) kan ändå få upp farten på sin cykel genom att hånka.

Hånka (honka), eller hänka som man säger på vissa platser, innebär att den som sitter på cykeln håller i mopeden eller dess förare och på så vis åker med i samma fart. Vid vinterväglag kan man istället stå på en isig gata och åka efter en bil genom att hålla sig i kofångaren. Uttrycket med varianter verkar vara spritt över landet, men det är svårt att säga hur gammalt det är. Före mopeder och bilar verkar hånka faktiskt ha funnits i en liknande betydelse, det finns till exempel noterat i Småland med betydelsen ’hänga på åkdon under ideligt färdande’ från mitten av 1800-talet.

Ursprung

Ordet har sitt ursprung i verbet hanka, som betyder att man färdas eller mödosamt drar sig fram. Hanka är i sin tur troligen en avledning till verbet hanga, dvs. ’hänga’.

/Jenny Nilsson