Dialektbloggen

Vem blir Påsklåskan i år?

Den som kom upp sist ur sängen under veckan före påsk riskerade att få ett öknamn som kunde hänga kvar under hela året. Sist ur sängen på måndagen var Askfisen. För de övriga dagarna gällde följande öknamn: Fetgrisen, Dymmeloxen, Skärtosen, Långlaten, Stumpen och, sist men inte minst, Påsklåskan.

Dymmelveckan​

I Sverige har veckan före påsk kallats för stilla veckan, tysta veckan eller dymmelveckan. Dymmelveckan kommer från det fornnordiska ordet dymbil som betyder 'träkläpp'. Träkläppen användes i stället för klockkläppen i metall för att ge ett mer dämpat och vilsamt ljud denna vecka.

I det gamla bondesamhället var särskilda sedvänjor knutna till var och en av dymmelveckans dagar. Det var allmänt för denna stilla vecka att man skulle utföra så få aktiviteter som möjligt. Det kunde straffa sig att exempelvis baka under dymmelveckan. Som allmänt straff gällde, skriver Ebbe Schön i Folktro från förr (1989), att ”det började vimla av råttor och möss och ohyra på gården om man trotsade arbetsförbudet” under dymmelveckan.

Askfisen, Skärtosen och andra öknamn

Men även om man inte fick jobba så skulle man inte heller ligga kvar för länge i sängen på morgonen. Den som kom upp sist riskerade att få ett öknamn som kunde hänga kvar under hela året. Sist ur sängen på måndagen var Askfisen. För de övriga dagarna gällde följande öknamn: Fetgrisen, Dymmeloxen, Skärtosen, Långlaten, Stumpen och, sist men inte minst, Påsklåskan.

Traditionen att ge sjusovaren ett öknamn verkar leva kvar på många håll i Sverige, men vilka namn som används varierar. På skärtorsdagen kan sjusovaren på sina håll kallas för Skärkusen, Skärskumpen och Skärnäbben. På påskaftonen kan man höra namnen Strickikott, Äggskäppa och Stickestumpan.

Påsklåskan

I södra Dalarna, Västmanland, Sörmland och Närke kan man bli kallad för Påsklåskan om man legat och dragit sig för länge på påskdagens morgon. För vissa av oss är det svårt att genomskåda vad ett namn som Påsklåskan egentligen betyder. Troligen är adjektivet låsk inblandat. Det har använts i vissa dialekter och betyder 'lat, slö'. Kanske bidrar den här gamla traditionen med öknamn till att få upp barnen ur sängen även när de är lediga, för vem vill bli kallad för Påsklåskan?

/Lena Wenner