Dialektbloggen

Treakel och treakelse

En smak som rätt nyligen blivit extra populär är lakrits. På snabbköpens hyllor är det lätt att hitta produkter som på senare tid lanserats med denna nya smak – maränger, mineralvatten, tandkräm, te och snus är några exempel. Annorlunda var det tidigare. Enligt tidningen Buffé 4/2013 har smaken ”länge förknippats med godis, shots och finlands-färjor”.

Lakritssnurror

Ordet lakrits har funnits i svenskan åtminstone sedan 1500-talet, men förr var det inte det enda förekommande ordet för sötsaken. I stora delar av landet har treakel, treakelse och liknande använts. Uttalsformerna är många. Tera´gelse är vanligt i sydligaste Sverige. Träakelse, treakels o.d. har dominerat i stora delar av Götaland, Värmland och Ångermanland, medan man i framför allt Närke, Västergötland och Östergötland sagt trähackelse. Längre norrut, från Dalarna i söder till Jämtland i norr, är former som treakel och träaker vanligast. Uttalsformen tria´kel har vi bara några få uppgifter om i ordsamlingarna från Jämtland, men den har blivit känd genom namnet på folkmusikgruppen Triakel Länk till annan webbplats.. Gruppens medlemmar kommer från Jämtland och Hälsingland och sjunger ofta visor från dessa landskap.

​Betydelsen 'motgift'

I dialekterna finns bara varianter som slutar på -else eller -el o.d. De är bildade till ordet teriak, som kommer av latinets theriaca ’motgift mot djurgift’. Redan i fornsvenskan fanns treakilse, träakerse med innebörden ’motgift’. Senare har en betydelseutveckling skett, som i dialekterna lett fram till ’lakrits’.Treacle i dagens engelska betecknar däremot ’sirap’. Om utvecklingen från ’motgift’ till ’lakrits’ och ’sirap’ säger Elof Hellquist i sin etymologiska ordbok att den har att göra med att de två livsmedlen förr kunde användas medicinskt. Från Hackås i Jämtland finns ett exempel från folkmedicinen: je ha fått tåkkn krime je jätt kok opp nå mjâlk å fol-ti treakle, innfera å stârk-päpparn (jag har fått en sådan snuva jag måste koka upp lite mjölk och lägga i lakrits, ingefära och stark peppar). Låter som en inte alltför obehaglig kur!

Norska dialekter​

Också i norska dialekter finns treak och treakel. Liksom i Sverige betecknar orden vanligen lakrits, men i delar av Norge används treak om en särskild sorts godsak. Den tillverkas av enbär, vatten, farinsocker och grädde, som får koka ihop till en seg massa. Massan breds ut och får stelna för att sedan skäras i lagoma bitar.

/Eva Thelin