Dialektbloggen

Tala till och tala vid

Vankar du föbi så tala ve! Nu under sommaren är det vanligt att man åker och besöker familj och vänner. Vad säger ni om ni vill titta in någonstans eller hos någon när ni råkar ha vägarna förbi?

I vissa trakter i södra Sverige finns ett speciellt uttryck för att hälsa på hos någon när man (ändå) är på genomresa. Man säger att man talar till eller talar vid (med betonat till respektive vid) och menar då att man stannar till (för ett kort besök):

Här ve dinne broen tala di allti ve, här vid den här bron stannar de alltid till (Skåne).

Glöm i`int å tala te hos Kalle nä du kör föbi, glöm inte att stanna till hos Kalle när du kör förbi (Småland).

Vi brukte tala ve i boa å tjypa lite pålkagrisa, vi brukade stanna till i butiken och köpa lite polkagrisar (Småland).

Han sa han skålle tala te när han jekk hem, han sade att han skulle titta in när han gick hem (Halland).

När ja cykledä till Råmme va ja in u tald till bei Rindare, när jag cyklade till Romme var jag in och tittade in hos Rindare (Gotland).

Uttrycken fördelar sig så att tala till används främst i Blekinge, på Gotland, i södra Halland och sydöstra och östra Småland, medan tala vid används i Skåne, mellersta Halland och västra Småland.

Uttryckssättet (som även finns belagt i äldre svenska) är troligtvis en betydelseutveckling av tala vid någon eller tala till någon med betydelsen ’tala med någon och (söka) avtala eller bestämma något, vidtala någon om något’ – varvid man också gör ett besök hos vederbörande ...

/Annika Karlholm