Dialektbloggen

Halla sig

Efter all den goda påskmaten kan man behöva halla sig en stund. Att halla sig innebär att man tar sig en lur eller lägger sig en stund mitt på dagen.

Redan på 1500-talet fanns ordet hälla med betydelsen 'bringa att luta'. Att halla sig innebär alltså att man lutar sig en stund.

Uttrycket har försvunnit ur standardspråket, men lever vidare i våra dialekter. Grundbetydelsen till halla är 'lutning' och det används om sluttande backar eller om båtar som lutar när det blåser. Att halla har varit vanligt förekommande i vårt språk kan man sluta sig till genom att det också ingår i flera ortnamn, till exempel i det bohuslänska Västerhallorna, där hallorna åsyftar sluttande åkrar.

/Lena Wenner