Dialektbloggen

Avved

Många dialektord finns också i standardsvenskan men känns inte igen därför att uttal och kanske användning är annorlunda i dialekten. Jag minns hur jag som barn på den skånska landsbygden funderade över ett uttryck som jag inte blev klok på. Jag förstod inte varför man inledde en invändning med avved.

Àvved, inte ska du skrynkla mitt nystrukna fårrkle ('förkläde').

Àvved, inte ska du bära dej åt på de’ vised!

Jag slutade snart att använda interjektionen – fast den termen kände jag inte till –, för det var inte många, vare sig äldre eller yngre, som sa så, och sedan föll uttrycket nästan helt ur mitt minne.

Men när man kommer över medelåldern funderar man gärna över hur det var förr och vad man sa då. Nu förstår jag att interjektionen àvved med den ungefärliga betydelsen 'men', ursprungligen är uttrycket Ah vet.

/Carl-Erik Lundbladh