Dialektbloggen

Drittla

Drittla är fortfarande levande i svenska dialekter, jag har nämligen själv lärt mig ordet av min småländska mor. Men vad betyder då ordet i våra svenska dialekter? För mig innebär drittla främst att '(vårdslöst) spilla ut (vätska) i små skvättar; spilla lite här och där'.

Detta är också en av huvudbetydelserna i institutets dialektsamlingar, och den är allmän i hela det svenska område där ordet förekommer. En blekingsk sagesman utropar: Si ätte, däka, va du jöe, du drittla jo låangs hela gålvet! (Se efter, flicka, vad du gör, du spiller ju längs hela golvet!) Betydelsen 'hälla vårdslöst, hälla upp i små skvättar' finns belagd från flera håll. Han foe där å drittled me puttällen, men de va i`int må`ång drå`åpp han slo åpp i glasa (han for där och skvätte med buteljen, men det var inte många droppar han slog upp i glasen) säger en ölänning. På sina ställen kan skvättandet också ha en lite annan innebörd, nämligen 'urinera stötvis; urinera ofta och lite i sänder'. En östgötsk bonde säger uppgivet om sina sjuka kor: di står å drettla å pissa jämt.

Utbredning och etymologi​

Verbet drittla (drettla, dröttla) finns i våra dialektsamlingar belagt från Blekinge, Öland, Småland, Halland och Östergötland. Svenska Akademiens ordbok har inte med ordet och det är svårt att uttala sig om dess ursprung. En möjlig ledtråd är dock ett norskt dialektord dritla, som verkar höra ihop med det svenska. I Nynorsk etymologisk ordbok (Torp 1963) anges att dritla uppkommit ur drattla som i sin tur kommer av dratta, 'ramla'. Kanske finns alltså en koppling mellan dialekternas drittla och dratta på ändan!

Betydelsen 'strö ut'​

Det är dock inte bara vätskor man kan drittla med i våra dialekter. Vi hittar också belägg på betydelsen 'strö ut i tunt lager eller lite i taget' och 'råka spilla, tappa ut' om halm, frön och liknande. Här går-du å dröttlar å sleper-smuLer (här går du och spiller och släpper smulor) klagar en upprörd hallänning.

Betydelsen 'bära i små portioner'​

På vissa håll kan drittla också innebära att 'bära något i alltför små portioner eller lite i sänder' eller 'göra (ett arbete) i omgångar'. Då tvingas man gå onödigt många gånger och en smålänning säger förmanande: Ta allt pau en gang å gau inte å drettla mä dä!

/Lovisa Alvtörn