Dialektbloggen

Tjorva

Fortfarande använda och också mycket användbara dialektord är verbet tjorva och det därtill bildade adjektivet tjorvig och substantivet tjorv. Svenska Akademiens ordbok (SAOB) anger betydelsen för tjorva som 'krångla', 'strula' eller 'trassla'.

Tjorva är numera allmänt men enligt våra källor var det tidigare främst norrländskt, och det uttalas tjårv eller tjârv. SAOB anger att ordet möjligen är bildat med j-inskott till en dialektal användning av kurva 'sno ihop sig' som i sin tur troligen hör samman med kurra eller korra, 'kröka sig', 'lägga sig i spiral', 'krusas'. Kurva kommer från latinets curva (följt av underförstått linea) 'krokig linje'.

Betydelserna 'trassla', trasslig', 'trassel'

I våra beläggsamlingar dominerar betydelserna 'trassla', 'trasslig' och 'trassel'. En konkret användning har tjorvig, tjorva ihop och tjorv för att beskriva olika aspekter av handarbete: jölp mä grejd op tjårva härva jena (hjälp mig reda ut den här trassliga härvan) (Piteå). Att tjorva ihop något innebär att sy oskickligt genom att snörpa samman eller dra ihop något med slarvigt resultat eller att trassla till en garnhärva: tjôrv änt ihaop gane! (Luleå). Tjorv kan också beteckna själva resultatet av att trassla med garn, nämligen en oredig garnhärva.

I överförd betydelse används tjorva, tjorvig och tjorv om en person som svamlar, är vimsig, oredig eller inte riktigt klar i huvudet. Tankarna är trassliga och den röda tråden saknas därför i det sagda: hä vat ä riktit tjårv borte ålt hän pråta (det blev en enda röra av allt det han sa); så tjörva kar har i aldre för träft (så tjorvig karl har jag aldrig förr träffat), båda beläggen från Norrfjärden utanför Piteå. I överförd betydelse används också ordet för att beskriva när en situation är i en enda röra: he jär åldeles tjårve (det är alldeles tjorvigt) (Kalix).

Betydelsen 'krångla' dominerar i dag

Hår kan liksom garn trassla och orden har ett användningsområde både för att beskriva utredning av tovigt hår, oredigt hår, en tjorva, och en typ av lös och okammad håruppsättning, en tjorv. Dessa senare exempel är nutida och hämtade ur korpusen Bloggmix som är en av Språkbankens korpusar Länk till annan webbplats.. En genomgång av dessa nutida skriftspråkliga belägg visar att betydelsen 'krångla' dominerar medan betydelsen 'trassla' inte alls är framträdande, utöver för att beskriva hår. Kroppen och kroppsfunktioner som sömnen och magen tjorvar, tekniken tjorvar, relationer tjorvar och barnen som inte vill gå och lägga sig eller äta upp sin mat tjorvar.

Tjorva och tjorvig och tjorv har främst en negativ innebörd. Dock finns belägg på tjorv använt som smeksamt tilltal till främst barn, tjorvbytta. Andra exempel är Min lilla tjorv, och så klart lilla Tjorven på Saltkråkan.

/Kristina Persson