Dialektbloggen

Vars

Frågeordet vars används i stora delar av övre Norrland och täcker ofta både betydelsen hos rikssvenskans vart, som i Vart for hon?, och var, som i Var är du?

I Isofs dialektarkiv finns en hel del belägg, ett hundratal, på vars från Västerbotten, Lappland, Norrbotten och Ångermanland. Ja visst int vars ja skull sno mä (Jag visste inte vart jag skulle vända mig) är hämtat från Lycksele i Lappland, medan talesättet Hä jär mödu för födu, wosch män jär (Det är möda för föda, var man än är) finns upptecknat från Edefors i Norrbotten. Bägge dessa belägg är från första halvan av 1900-talet, men vars har överlevt in i dagens långt mindre utpräglade dialekter i övre Norrland. Ordet används naturligtvis framförallt i det talade språket men det är också lätt att hitta exempel från mindre formella skriftliga sammanhang som exempelvis bloggar.

Hvarest, hvarst 'vart', 'varthän'

Vars kan härledas till ordet hvarest, med varianten hvarst, som betyder ungefär 'vart', 'varthän'. Enligt Svensk etymologisk ordbok Länk till annan webbplats. finns både formerna hvarest och hvarst belagda i fornsvenska (ca år 825−1525) såväl som i äldre nysvenska (ca år 1526−1732). Det verkar alltså som om den ursprungliga betydelsen hos vars är densamma som hos vart (det vill säga rumsadverb som efterfrågar riktning). Hur kommer det sig då att vars har kommit att användas även i betydelsen 'var' (det vill säga rumsadverb som anger befintlighet)? Det har jag inte hittat något svar på. För att ta reda på vars betydelseutveckling skulle en språkhistorisk undersökning krävas, men eftersom det finns väldigt få äldre skriftliga källor som är skrivna på dialekt skulle en sådan studie nog bli svår att genomföra. Kanske har någon läsare en bra ledtråd?

Användningen av var och vart

Språkliga förändringar har tagit olika vägar i olika delar av Sverige genom århundradena, och vars har alltså fått fäste i dialekterna i övre Norrland, medan i stället var och vart gäller i exempelvis Mälardalen. Men detta är kanske på väg att förändras? Användningsområdena för var respektive vart är nämligen långt ifrån glasklara för dagens språkbrukare; den vanligaste frågan som kommer till radioprogrammet Språket är just vad det är för skillnad mellan var och vart. Och i mitten av januari i år stod var och vart i fokus för veckans språkråd på Språkrådets webbplats. Många använder samma ord för var och vart i sitt talspråk enligt Språkrådet och säger t.ex. både Vart for hon? och Vart är du? Eller som det heter i en dialektuppteckning från Lappland från förra hälften av 1900-talet: Vars for ’on? och Vars ä du?

/Jenny Öqvist