Dialektbloggen

Pinnso, pinnsvin och pinnsugga

Kärt barn har många namn heter det. Och ett av de mest omtyckta djuren i Sverige är väl ändå igelkotten? Ordet igelkott (fornsvenska ighulkutter) är relativt allmänt i svenska dialekter, men på många håll används andra ord.

Förleden pinn-

I Skåne, Småland, Halland och på Gotland använder man istället gärna ordet pinnsvin (pinnesvin, pennesvin), vilket är ett lån från danskan.

Man har på många håll gärna velat framhålla igelkottshonan, varför ordet pinnso (pinnaso, pinneso, pennaso, penneso) är mer vanligt förekommande än pinnsvin i ett stort område omfattande Skåne, Blekinge, Öland, Småland, Halland, Gotland, Västergötland, Bohuslän och Östergötland. I Skåne, Halland och Östergötland förekommer även pinnsugga.

Förleden pinn- har sedermera kunnat läggas till ord för gris i allmänhet och förleden används, förutom till so, sugga och gylta 'ung hongris', även till galt och gys 'svin'. På Gotland kan man t.ex. säga pinnsvin, pinngylta, pinngalt eller pinngys (pinnegys) för igelkott. Di vill inte genn ta leiv av pinnsvein 'de vill inte gärna ta livet av igelkottar' (Gotland).

Förleden pigg-

Som variant till pinn- använder man också pigg- som förled. I Skåne, Blekinge, Småland, Halland, Västergötland, Bohuslän och Södermanland kan man alltså även använda ordet piggsvin (piggesvin, peggesvin) för igelkott, jämte pigg-gris (piggagris, piggegris) i Skåne, Blekinge och Småland.

På vissa håll i Skåne, Blekinge, Öland, Småland, Halland och Västergötland vill man som tidigare nämnts framför allt framhålla honan varför piggso (piggaso, peggaso) är den vanliga benämningen. Där va ain piggso hos tjöllingahönan 'det var en igelkott hos kycklinghönan' (Skåne).

Andra ord för 'igelkott'

I ett sammanhängande område omfattande Småland, Västergötland, Östergötland, Närke och Värmland möter det götaländska pinnso, piggso det allmänt förekommande ordet igelkott varav hybridformen igelkottaso, igelkotteso har bildats och används som benämning på djuret i allmänhet.

Men i södra Dalsland säger man varken igelkott, pinnso eller piggso, utan kort och gott borstigel (bôrstigel, bustigel).

/Annika Karlholm