Dialektbloggen

Häva

Hev palt'n därnna inni skafferie! I Jörns socken i Västerbotten är detta en helt neutral uppmaning att ta palten och placera den i skafferiet. Verbet häva betyder vanligtvis 'lyfta, kasta, vräka' o.d., men här används det också för att beskriva en mycket måttlig rörelse i syfte att förflytta något i största allmänhet, ungefär som engelskans put.

Bruket av häva i denna försvagade betydelse är mycket vanligt i Norrbotten, Västerbotten, Lappland och Ångermanland, men det är också ganska väl belagt från övre Dalarna. På Rättviksmål kan man t.ex. fråga: var ska jä hävå di 'var ska jag placera det?' Hur liten rörelsen kan vara framgår tydligt när man på skelleftemål helt sakligt konstaterar att han ho pärninga ni plarnboka 'han lade (eg. hov) pengarna i plånboken'. På rikssvenska skulle man förstås säga 'sätta, ställa, lägga' o.d.

Användbart ord vid matlagning

Mycket ofta används häva också i samband med matlagning och liknande, för att uttrycka att man tillsätter något i maten eller annars för över något i ett kärl. Även detta språkbruk förekommer framför allt i Norrland och övre Dalarna, men några belägg finns även från Värmland och Östergötland. Här är ett kortfattat recept på enbärsdricka från Norsjö i norra Västerbotten: Hon hâdd kokä lâjen bårta jenkwista a hädd uti-ä såkkerlâjen a jäst'n a hä vart gått 'hon hade kokat lag av enkvistar och hävt i sockerlag och jäst och det blev gott'. För utomstående kan detta sätt att uttrycka sig verka lite vårdslöst, ungefär som när man på rikssvenska säger att man "slänger" olika ingredienser i grytan, men åtminstone i Norrland menar man inget särskilt med det. Det är så man säger, helt enkelt.

I Eds socken i Ångermanland yttrades denna lite uppgivna förebråelse: att itt du kan komma ihôg å hä fåttisjen ti lampa mân dä ä dan 'att du inte kan komma ihåg att hälla (eg. häva) fotogen i lampan medan det är dagsljus!' Var och en inser ju att hävningen i detta fall måste göras med mycket varsam hand.

Böjning av häva

I dialekterna förekommer flera olika varianter av infinitivformen häva, t.ex. heva, hea, hä och he. Verbet kan böjas antingen starkt eller svagt: häva – hov – hävit eller (va) – hädde – hätt.

/Anna Westerberg