Dialektbloggen

Avlurad

Det är knappast självklart vad ordet avlurad (dialektform: aolurad) från Skåne har för bakgrund ens om man betänker vad det uppges betyda, nämligen 'död'.

Är det fråga om att den som är död har blivit lurad på livet, eller har vederbörande lurat in för gott, alltså tagit den absoluta luren? Kanske har man tänkt att telefonluren hängts upp (lagts på) en gång för alla så att kontakten definitivt är bruten, alltså en talspråklig metafor från tiden då telefonen var ung och man kanske talade om att "lura av" när man la på eller hängde upp luren. Uttrycket avlurad vore i så fall delvis en motsvarighet till en tänkbar modern bildlig användning av utloggad.

Men ovanstående vore fantasifulla och felaktiga etymologier. Avlurad betyder 'nerbrunnen'. Det finns ett verb lura i betydelsen 'brinna' och lura av som betyder 'brinna ner'. Det är så ovanligt numera att avlurad i betydelsen 'död' verkar förbryllande.

/Carl-Erik Lundbladh