Dialektbloggen

Hinsidan

I Danmark är det inte ovanligt att man skämtsamt talar om hinsidan, när man menar Sverige. Den egentliga betydelsen av ordet är 'på den andra sidan (av Öresund)'.

I Den danske ordbog (2004) finns ordet med och exemplifieras med en mening tagen ur ett nummer av dagstidningen Aarhuus Stiftstidende från 1986: Den svenske regering bedyrer .. at sikkerheden på værkerne hinsidan, altså også Barsebäck, er bedre end noget andet sted i verden. "Hinsidan" är för övrigt titeln på ett bidrag av Sven Christer Swahn i antologin Två sidor av samma sund (1996). Artikeln handlar om litteratur som beskriver livet på andra sidan sundet, sett ur både dansk och svensk synvinkel.

Svenskt ursprung

I den danska ordboken sägs att hinsidan är svenskt till ursprunget och ordet återges ju också med den standardsvenska språkformen -sidan, inte -siden. I Svensk ordbok (2009) finns ordet mycket riktigt med, men uppges vara mindre brukligt. Två prov på användningen ges: på hinsidan älven och på hinsidan sekelskiftet. Det verkar inte sannolikt att ett idag sällan använt ord i standardsvenskan skulle ligga bakom den sent uppkomna danska användningen. Snarare är det nog de svenska, eller mer precist, skånska dialekterna, som har inspirerat danskarna.

I institutets dialektordsamlingar finns många belägg för ordet, i synnerhet från Skåne. Enligt beläggen föregås hinsidan oftast, men inte alltid, av en preposition och följs ibland av om. De liddjår (ligger) po hinsien ån, Hon seder hinsian gäret (hon sitter på andra sidan gärdsgården) och Po hinsien åm banen (banan, dvs. järnvägen) är tre exempel ur samlingarna.

Det hinsides och hin håle

Vid det här laget har kanske någon kommit att tänka på det hinsides. Också i det fallet handlar det ju om en annan sida, men för att nå dit krävs en resa av mer ödesmättat slag än en tur över sundet. Ingen bro eller färja finns att leda en tillbaka.

Själva ordet hin är ett äldre pronomen med betydelsen 'den förre; den andre'. Hin fungerade också som bestämd artikel framför adjektiv, vilket man fortfarande kan se exempel på i benämningarna hin håle (eg. 'den hårde') och hin onde.

/Eva Thelin