Dialektbloggen

La

Den som besöker västkusten i sommar får säkert höra ordet la både en och två gånger, till exempel i Du ska la ha en glass? La, som uttalas med kort a som i fralla, motsvarar standardsvenskans väl.

Från början kommer la från de gamla orden fälle och fuller, som betyder just väl eller kanske. Även la har använts länge, i en dialektordbok från mitten av 1800-talet finns ordet med och det har säkert använts längre än så.

La som samtalspartikel

Om man ska placera in la i en ordklass blir det adverb, men man kan också kalla la för samtalspartikel. Andra adverb som också är samtalspartiklar är till exempel ju, liksom och typ, alltså småord som ofta används i talspråk. Samtalspartiklar kanske kan verka onödiga, men fyller en viktig funktion i samtal. Genom att använda en samtalspartikel kan man modifiera sitt yttrande på olika sätt och signalera hur det sagda ska tolkas. Testa själv att utelämna la i exemplet Du ska la ha en glass? och se vad som händer!

/Jenny Nilsson