Dialektbloggen

Karig, kärig

"E'ru käri eller?" Frågan var svår att besvara eftersom jag inte förstod ordet käri, uttalat med hårt k, långt ä och "amerikanskt" r-ljud (Joey Tempest kommer nära uttalet när han sjunger om Carrie Länk till annan webbplats.). Det var tidigt 1990-tal och jag hade nyligen flyttat till Stockholm från min hemstad Södertälje.

Kunde det vara ett engelskt lånord, med tanke på det amerikanska r-ljudet? Jag frågade ordets användare som upplyste om att det betydde 'kaxig'. Ursprunget kände han inte till. När jag så småningom hörde käri användas av fler stockholmare, alltid med det speciella r-ljudet, blev min tolkning att ordet var en lekfull uttalsvariant av 'kaxig' och typiskt stockholmskt.

Avledning av karl

Det räcker med att slå upp ordet i Rietz dialektlexikon Länk till annan webbplats. för att falsifiera min hemsnickrade härledning. Här finns uppslagsordet kari med varianterna käri och käraktig (med hårt k) som uppges betyda 'karlaktig' eller 'rask' i Småland. Formerna karug och karig rapporteras från Värmland och Gästrikland i betydelsen 'högfärdig', 'stolt'. I Svenska Akademiens ordbok Länk till annan webbplats. uppges karlig vara en avledning av karl med varianterna karig och kärig i svenska dialekter, med betydelsen 'karlaktig' och även 'kaxig', det sista när det används ironiskt. Adjektivet kärig härstammar alltså från substantivet karl, och följer därmed ett mycket vanligt mönster för svensk ordbildning, där ett substantiv plus ändelsen -ig formar ett adjektiv. Adjektivet kaxig är för övrigt bildat på samma sätt, från substantivet kaxe, 'mäktig man', inlånat från norskan.

Uttal

I Institutets dialektarkiv finns flera hundra belägg på uppslagsordet karlig, med många olika uttalsvarianter, t.ex kare, kari, karier, karu, kargugr, karut, käri, kärier, käru, kärug, kärut. Ordet har stor geografisk spridning och finns i så gott som alla landskap, från Lappland till Skåne. Ett exempel från Örträsk i Lappland: Du ska int vara så kärut, du ha mytsche oleva än (mytsche oleva 'mycket olevt').

Vi kan alltså konstatera att ordet käri hänger ihop med karl snarare än med kaxig, att det inte alls är unikt för Stockholm utan finns spritt över hela Sverige och att det inte är något nytt ord. Det speciella uttal av ordet som man hör hos stockholmare, med amerikanskt r-ljud, ska kanske bara läggas till listan av talrika uttalsvarianter?

/Jenny Öqvist