Dialektbloggen

Kant

Allhelgonahelgen brukar infalla i början av november och är den helg då många besöker kyrkogården för att tända ljus till åminnelse av de döda. Helgen påminner om de jordeliv som fullbordats och hedrar de själar som frigjorts från kroppen. Därför talar man även om Alla själars dag.

Betydelsen 'färdigt, klart'

Fullbordan och frigörelse återkommer i dialektordssamlingarna bland annat genom adjektivet kant. Ordet uppträder för det mesta i det fasta uttrycket kant och klar där betydelserna varierar något mellan de olika landskapen. Om något är fullbordat är det även 'färdigt', de ä kant å klat, som en smålänning skulle ha uttryckt det. Förutom i Småland dyker uttrycket upp i Västmanland och på Gotland, där allt är 'klappat och klart'. Spridningen har även nått delar av norra Sverige. Man är kant och klar främst i Härjedalen, Västerbotten och Ångermanland. I Lappland uppfattar man sig mer som 'helt och hållet frigjord från något'. Detta leder till tankar om frihet, som för den lycklige snål-, förlåt, smålänningen kan vara det samma som 'fri från gäld'.

Betydelsen 'utblottad, barskrapad'

Frihet associeras också till rörelseförmåga och förflyttelse. Från Småland var det ju många som emigrerade västerut och därmed stod kanta och klara, det vill säga 'resfärdiga', på kajen innan ombordstigning på de stora fartygen till Amerika. Vi stannar dock kvar i Norden och utforskar det välbelagda uttrycket kant och klar i vårt grannland Finland. En resa exempelvis till Österbotten skulle förmodligen leda till många möten med kanta och klara finlandssvenskar. Dessvärre skulle samma resa också kunna ge en bild av Svenskfinland som en fattig och medellös region. Att vara kant och klar kan nämligen också betyda ett liv som 'utblottad', 'barskrapad' eller 'alldeles utan något'. Lika dystert blir det vid en återresa till Sverige. Många utfattiga tar emot oss i Småland, Ångermanland och Västerbotten. Frågan om det möjligtvis går att få en kopp kaffe får en härjedaling att utbrista: Ja ä kant å klar, sä jä ha int en drôppa dehäll'n.

/Alexandra Hibolin