Dialektbloggen

Buksorg

Den som har buksorg är uppfylld av en (överdriven) omsorg om att det ska finnas mat i hushållet eller av en ängslan för att själv inte få tillräckligt att äta.

Ordet är rätt väl belagt från Norrbotten (Nederluleå, Norrfjärden, Töre och Älvsbyn), men enstaka uppteckningar finns också från Västerbotten, Jämtland, Medelpad, Dalarna, Värmland, Västmanland, Närke, Sörmland, Västergötland, Östergötland och Småland.

I Gustav Vasas bibel

Det äldsta litterära belägget på buksorg finns i Gustav Vasas svenska bibelutgåva från 1541, vars språk var starkt influerat av tyska förbilder. Ordet är av allt att döma ett översättningslån från tyskans bauchsorge. Direkta motsvarigheter finns också i äldre danska och holländska: bugsorg respektive buikzorg. I denna sammansättning används sorg i en förbleknad betydelse, ungefär ’bekymmer’, ’vedermöda’, ’problem’. Ordet buksorg användes i svenskt skriftspråk från 1500-talet och en bit in på 1900-talet, men numera är det ytterst sällsynt i tryck. I vissa dialekter lever det dock vidare, liksom i bloggvärlden. Googla på buksorg så får du se!

/Anna Westerberg