Dialektbloggen

Vespa

Så här mot slutet av sommaren gäller det att akta sig för vesporna som nu är som allra mest efterhängsna och argsinta.

Här kommer en rälig hob me vispor, när mor koger sylt (här kommer en otäck hop med getingar, när mor kokar sylt), klagar en skåning i ett av institutets språkprov. Vespa eller vispa är ett dialektord för 'geting', 'mindre geting'. Beläggen i våra dialektsamlingar är alla sydsvenska; de kommer från Skåne, Blekinge, Halland, Småland och Öland.

Språkproven vittnar om att vespornas karakteristiska surrande väckt oro: Å så va de baä åin toåbäigge, såm han trodde va åina vespe (och så var det bara en tordyvel som han trodde var en geting), berättar en smålänning.

Sembra una vespa!

På danska heter geting hveps, och i äldre tider kunde det även heta vespe eller vispe. Vårt sydsvenska vespa är också besläktat med engelskans wasp, tyskans Wespe, och latinets vespa. Rolig kuriosa i sammanhanget är att fordonet vespa har fått sitt namn efter det italienska ordet för geting. Motorföretagets ägare Enrico Piaggio sägs ha sagt: Sembra una vespa! (det liknar en geting) första gången han såg vespan, och namnet fastnade. Motorljudet liknar getingens surrande, styret dess antenner, och framdelen är sammanbunden med den tjockare bakdelen av en smal midja.

Att lindra getingstick

Piaggios skoter har nått betydligt större popularitet än sin förlaga insekten med den giftiga gadden. Om man nu trots försiktighetsåtgärder ändå blir stungen av en av augustis många ettriga vespor ger ett språkprov från Listerlandet i Blekinge följande råd: Na en blija ståcken ao ajna vespe ska en barra tschwätta pao mä äddekevann, sa linnra da (när man blir stucken av en geting ska man bara tvätta på med ättiksvatten, så lindrar det). Det kan vara värt att prova, inte sant?

/Lovisa Alvtörn