Dialektbloggen

Sytlig

I Boråstrakten kan man höra att någonting är sytligt i betydelsen 'äckligt'. Det är sytligt att trampa i hundbajs. På andra håll i Sverige kan betydelsen vara positiv. I Östergötland är man sytlig när man visar omtanke och omsorg.

Det kan tyckas märkligt att ett ord har så olika betydelser, men går man tillbaka till fornsvensk tid finner man att denna tvetydighet fanns redan då. Sytlig har med verbet syta att göra som i fornsvensk tid betydde 'vårda, sörja för' och som vanligen användes om att man tog hand om små barn eller gamla som inte klarade av att sköta sig själva. Från 1400-talet finns också ordet syting belagt som då innebar att man erhöll livstids försörjning mot att man lämnade ifrån sig sin egendom.

Samtidigt kunde verbet syta ha betydelserna 'sörja, vara bekymrad, ängslas'. Precis som för orden sörja och sörja för fanns det i fornsvensk tid en tvetydighet i syta och sytlig som än idag finns i våra dialekter.

Syta i våra grannspråk

Motsvarigheter till verbet syta finns också i våra grannspråk. I norskan finns precis som i de svenska dialekterna både en positiv och en negativ betydelse av verbet. I Norsk ordbok Länk till annan webbplats. översätts syta med 'klaga, jämra sig, gnälla'. Till denna betydelse finns ett ord syter bildat som kan översättas 'gnällspik'. Förbindelsen syta for översätts med 'sörja för, sköta om'.

Sytligt idag

Den negativa betydelsen av sytligt har förstärkts och någonting som tidigare snarare var bekymmersamt är nu äckligt. Söker man på Internet finner man att den vanligaste betydelsen av sytligt idag tycks vara just 'äckligt'. Exempel på sökträffar är mögliga äpplen och använda blöjor. Det är sytligt!

/Lena Wenner