Dialektbloggen

Böbok

I Bohuslän har fisket varit en viktig inkomstkälla och till sin hjälp har många fiskarfamiljer en böbok. Böboken är en handskriven bok, eller oftast ett litet häfte, som redogör för böarna inom ett visst skärgårdsområde.

Ordet eller böe heter i standardspråklig form både och syftar på en klippa som ligger under vattenytan och som syns först när det blåser kraftigt och vågorna bryter mot klippan. Eftersom bådarna inte syns i lugnt väder är informationen i böboken viktig för att fiskaren ska kunna undvika dem.

Ursprungligen har både betytt ’lämna bud, varna’. Ordet finns också i isländskan med denna betydelse. I våra bohuslänska samlingar finns ordet både med betydelserna ’undervattensskär, blindskär, grund där det bryter vid hårdare storm, klippa som når till vattenytan, litet skär’. Ordet är levande i dialekten och finns också i norska dialekter med samma betydelse. Dessutom ingår både ofta i namn på skär, exempelvis Grisbådan utanför Sydkoster.

En böbok är mycket värdefull. Den varnar nämligen inte bara för farliga blindskär, utan där finns också upplysningar om bra fiskeställen. Böboken är därför ytterst hemlig för utomstående och går i arv i generationer inom familjen.

/Lena Wenner