Dialektbloggen

Andörja

Norrbottens största långlopp på skidor heter Andörjan och arrangeras varje år sedan 1964 i Älvsbyn med omnejd. Namnet är verkligen mycket passande, eftersom andörja i den lokala dialekten helt enkelt betyder ’skidspåret’. För säkerhets skull har tävlingsarrangörerna lagt till ett -n i slutet för att ytterligare markera bestämd form – Andörjan är ju inte vilket skidspår som helst.

I obestämd form heter det andöre i pitemålsområdet, där Älvsbyn ligger. Någon obestämd form andörja eller liknande finns inte belagd från den landsändan, men däremot från västra Dalarna, Härjedalen och delar av Norge. I övriga Norrland (utom längst i söder) och i norra Dalarna förekommer en mängd andra varianter: anndyr(a), anndöri, anndylj, annyle, anö´llj, annerdörj med flera.

Hur ska andörja då analyseras etymologiskt? Förleden an(d)- är troligen en form av substantivet andur (eller andor, ander o.d.), som i Norrland, Dalarna och norra Värmland betecknar snöskidor av olika slag.

Att identifiera efterleden med alla dess varianter är besvärligare. Något substantiv dörja eller liknande med betydelsen ’spår’ är inte känt från svenskt område, men däremot från norskt.

Apropå Norge. Andörja är också namnet på en ö i Nordnorge, den östra av tvillingöarna i Ibestad kommun norr om Narvik. Den är känd för sitt goda fiske och lockar varje år många sportfiskare, inte minst från Sverige. Vad som ligger till grund för namnet är inte klarlagt.

/Anna Westerberg