Dialektbloggen

Herde

Ble de en here älla en däka? var åtminstone förr en självklar fråga när ett barn blivit fött i Blekinge skärgård. Blev det en pojke eller en flicka?

I delar av södra och västra Götaland, framför allt i nordöstra Skåne, Blekinge, södra Småland, Halland och Västergötland, förekommer ordet herde som neutral benämning på pojkar och unga män, vid sidan av påg och pojke.

Dialekternas uttal av herde är dock inte samma som riksspråkets. I norr säger man i stället heLe (med s.k. tjockt l), i söder here eller haire, håire o.d.

Betydelseutvecklingar

Betydelsen ’pojke, ung man’ har utvecklats ur den äldre betydelsen ’herde, vallhjon’, ursprungligen som ett nedsättande eller skämtsamt tillmäle eftersom vallpojkar i allmänhet hade låg status i bondesamhället.

I vissa trakter, särskilt i ytterkanterna av det område där herde rätt och slätt betyder ’pojke, ung man’, är ordet mest eller enbart belagt som skällsord. Dä va en reckti heLe, kunde man säga i Närke när man talade om en riktigt vanartig slyngel. Från Östergötland finns det å andra sidan belägg på att herde har använts för att beteckna en ’stark och modig pojke’ eller en ’mycket stark och oförvägen arbetskarl’.

Av våra dialektuppteckningar att döma uppfattades herde på en del håll som föråldrat redan på 1930-talet. Hur står det till i dag? Finns det några herdar där du bor?

/Anna Westerberg