Dialektbloggen

Lambagift

Ett av många karakteristiska och särpräglade inslag i det gotländska landskapet är lammgiften, ett litet stenhus med agtäckt tak. Det står där lite ensligt på fårens betesmark och där kan fåren söka skydd i hårt väder och där utfodras de under de årstider då de inte kan beta.

Det gotländska uttalet av ordet är lambgift eller lambagift, med så kallat hårt g (inte j). På Fårö förekommer också, särskilt i äldre dialekt, betoning på gift i uttalsvarianten lambagift, alltså lambagi´ft. Ordet lamb innehåller ett ursprungligt mb (se inlägget Ä, lamb och lambunge) och det är ju det gotländska ordet för får. Gift är ett feminint substantiv som är besläktat med verbet giva och har anknytning till utfodringen.

Normalt förlorar feminina substantiv sitt slut-n i uttalet av den bestämda formen i de gotländska dialekterna, så även lammgift. Uttalet lambgifte eller lambagifte har då ibland lett till missuppfattningen att det är ett t som har fallit bort och att det skulle heta lammgiftet i bestämd form och ett lammgift i obestämd form. Det ursprungliga är dock en lammgift, lammgiften. Pluralformerna är lammgiftar i obestämd form och lammgiftarna i bestämd form.

/Kristina Hagren