Dialektbloggen

Måckel

Ett måckel är en lyckans ost i Göteborgsmiljö. Ordet är känt sedan 1960-talet. Det är bildat till det betydligt äldre adjektivet måcklig, vilket betyder ’bekväm, avundsvärd’, på samma sätt som äckel är bildat till äcklig.

Måcklig har av allt att döma sitt ursprung i en västgötsk variant av ordet maklig. I många västgötska dialekter säger man nämligen macklig, med ett kort a-ljud som bildas långt bak i munnen och låter likadant som långt a i t.ex. mat. Steget från ett sådant a till å är inte långt. Förr i tiden (på 1930-talet eller så) förekom både macklig och måcklig i göteborgskan, men i dag finns bara uttalet måcklig. Måcklis, måcklo och mållo är nyare varianter av måckel – alla uttryck för samma suckande avund.

/Anna Westerberg