Dialektbloggen

Härke

Inom det militära förekommer det en jargong med ord som inte är lika vanliga i det civila. Ett exempel på detta verkar ordet härke vara, enligt de diskussioner som förts under 2006 och 2007 på webbplatsen forum.soldf.com Länk till annan webbplats. och bloggen www.danielaberg.se.

Härke sägs i ett inlägg kunna fungera som ett ”mindre smickrande omdöme om i stort sett vad som helst”. Andra hävdar att härke kan användas om något stort, otympligt och dåligt eller om en oformerad samling med folk t.ex. ”ett större sammansatt förband som ska göra något som kräver samordning och alltså bäddar för en rejäl cluster”. I andra inlägg påstås att ordet kan användas om ”ett förbannat tätt snärjigt snår” eller ”en alldeles extraordinärt ful människa”. Några exempel från nätet på ordets användning är: Min lägenhet ser ut som ett härke och jag likaså. Om ni ser något avvikande i terrängen, kötta ner härket!

På forum.soldf.com föreslås att härke är samma ord som härk ’rentjur’ eller att det rör sig om ett öländskt dialektord. Det första förslaget kan utan vidare avfärdas. I alla exempel på nätet heter det ett härke, aldrig en härk, som rentjuren kallas, och det vore också betydelsemässigt långsökt.

Härke 'pack, patrask, följe'

Att det skulle röra sig om ett dialektord är däremot mycket troligt. I institutets dialektsamlingar finns ett härke (även uttalat harke o.d.) som är neutrum och betyder ’pack, patrask, följe’. Ordet är belagt från ett sammanhängande område bestående av Östergötland, östra Småland, Öland och Blekinge. Dessutom finns ett enstaka belägg från Gästrikland. Exempel: Ja ville inte gå in, för de va så mykke härke denne (där) Småland. Dä kåmmer ett helt härke Östergötland.

Ordet hark

I samlingarna förekommer även hark (ibland uttalat med ä eller ä-haltigt a), vilket också är neutrum och betyder ’svårighet, besvär, möda’, ’sjuklighet’, ’skräp, krafs’, ’pack, patrask’ m.m. Hark har framför allt använts i Gästrikland, Hälsingland, Småland och Östergötland. Exempel: De går me hark Småland. (Det är) bare hark han har te resskap Småland.

/Eva Thelin