Dialektbloggen

Förgjordade dator!

Det är som förgjort! kan man utbrista när något verkar stört omöjligt att lyckas med, t.ex. att få datorn att fungera som den borde. Förgjordade dator! är ett lika passande utrop i nödens stund. Vem har inte någon gång misstänkt att datoreländet varit påverkat av onda makter? Man blir ju så förgjordat ilsken!

Förgjordad är ett kraftuttryck av ungefär samma kaliber som t.ex. förbaskad och förbenad. Det är bildat genom utvidgning av adjektivet förgjord, som i sin tur är en participform av verbet förgöra i betydelsen 'förhäxa'.

Såväl förgjordad som neutrumformen förgjordat är väl belagda i dialektuppteckningar från senare delen av 1800-talet och framåt, särskilt från Småland, Blekinge, Halland, Bohuslän, Västergötland, Östergötland, Sörmland och Öland. Det vanligaste uttalet är förjordad, men från Bohuslän och Västergötland rapporteras även formen förjolad (med "tjockt" l).

Olika ordformer

Adjektivet förgjord finns med i Svenska Akademiens ordlista, men inte förgjordad. Den senare ordformen passar tydligen inte riktigt in i den officiella normen för svenska språket, vilket dock inte hindrar att den används i både tal och skrift. En alternativ stavning är förjordad, antagligen därför att kopplingen till verbet förgöra inte är självklar för vår tids språkbrukare. Även den dialektnära formen förjolad påträffas ibland i skrift.

Alla tre stavningsvarianterna förekommer på internet, inte minst på diverse bloggar. Detta gäller framför allt neutrumformen, som ofta används som ett allmänt förstärkningsord. Ett exempel på hur man kan uttrycka sig i sådana sammanhang är följande omdöme om en hemsida: ”Jag gillar designen. Den verkar inte vara så förjordat pretto heller. Här samsas alltså det dialektalt gammalmodiga med det urbant moderiktiga.”

/Anna Westerberg