Dialektbloggen

Även

Även, ävot, ävug (uttal med e- finns också) är dialektala adjektiv som framför allt har en nordlig utbredning.

Ordet är belagt främst från Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Medelpad, Jämtland och Norrbotten. Enstaka uppgifter finns också från Blekinge, Östergötland, Närke och Finland, bl.a. från Nyland. Ordet har gamla anor – de äldsta uppgifterna härrör från tidigt 1700-tal (Hälsingland, Härjedalen och Norrbotten), men enligt uppteckningar och ordlistor från Hälsingland och Härjedalen har ordet varit bekant för dialekttalande där åtminstone in på 1990-talet.

Betydelser

Om man gör ett försök att dela in ordets betydelser framstår tre grupper. Till den första hör betydelsen ’argsint, ilsken, grinig, irritabel, vresig, snarstucken’; ’arg, förargad, misslynt’ o.d. med utbredning i Hälsingland, Härjedalen, Medelpad, Jämtland och Norrbotten. Ett språkprov från Medelpad illustrerar stämningsläget: Je vart även (arg) på pojken för han var så trollsli (odygdig). I en andra grupp ingår betydelserna ’orolig, nervös, upphetsad; otålig, tjatig, bråkig’ o.d. – uppgifterna har antecknats från Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Jämtland och från Norrbotten, där rör det sig om ett 1700-talsbelägg. Exempel: Ho ha vare evut hela dan, stinta hen hon har varit bråkig hela dagen, flickan här (Hälsingland).

Från negativt till positivt

Inte sällan kan dialektala adjektiv, som beskriver en negativ egenskap eller känsla övergå till att betyda något positivt. Så också när det gäller även. Den tredje gruppen utgörs av de positiva betydelserna ’arbetsam, flitig; ivrig’ o.d. från Jämtland och Medelpad liksom ’lämplig, duglig, passande’ o.d. från Blekinge, Östergötland, Närke och Lappland. Att vara mateven innebär att vara ivrig på mat, det vill säga matfrisk.

/Karin Hallén