Dialektbloggen

Privet

Efter vinterns vedermödor ter sig det enkla livet i sommarstugan på landet ljuvt och lockande. Denna dröm om sommaren får mången svensk att villigt sänka sina vanliga anspråk på moderna bekvämligheter och sanitär komfort.

Utedasset upplevs då i bästa fall som en nostalgitripp med hög mysfaktor. Där kan man sitta och fundera i lugn och ro, t.ex. över dassets olika benämningar.

Äldsta belägg från 1500-talet

Ett riktigt gammaldags ord för dass är privet. Det äldsta kända belägget finns i en fornsvensk legend om den olyckliga Sankta Felicula som råkade illa ut när hon vägrade att avsäga sig sin kristna tro och gifta sig med en herreman vid namn Flacchus. Efter att först ha misshandlat henne halvt till döds kastade hans hantlangare ned henne ”i eth orenasta priweth, oc ther bleff hon dödh, aff wärste lukt”. När denna text nedtecknades, i början av 1500-talet, var privet troligen ett nyinlånat ord. Närmast kommer det från medellågtyskans privêt eller privât, som motsvarar franskans privé. I botten ligger latinets privatus, som betyder ’enskild’.

I detta jubileumsår bör också nämnas att Carl von Linné i en av sina föreläsningar i dietetik uppmärksammade privetlukten, som i 1700-talets stadsmiljöer kunde vara mycket påträngande: ”Då man först kommer i Stockholm äller Amsterdam om heta sommaren, må man qwäfjas af privet lucht; när man warit där 14 dagar, kienner man intet.”

Utbredning i dialekterna

Ordet privet har varit väl etablerat i dialekterna och finns belagt från alla delar av Sverige utom Öland och Gotland. Det har också förekommit i södra Finland från västra Åland till östra Nyland, liksom i södra Österbotten. Den vanligaste uttalsformen på svenskt område är preve´t. På vissa håll, framför allt i Norrland, betonas ordet på samma sätt som i det rikssvenska uttalet av t.ex. stekhet, alltså med huvudtrycket på första stavelsen, grav accent och bitryck på andra stavelsen: pre`ve't. I Skåne, Blekinge och södra Småland säger man preve´tt eller previ´tt. Speciell för södra Skåne är formen provi´tt. I Finland är det vanligaste uttalet prive´t, men även prive´te förekommer.
I dialekterna har privet varit i bruk långt fram i tiden, men redan i början av 1900-talet uppfattades ordet på många håll som föråldrat. Det användes då mest av äldre personer och ansågs ha en finare klang än t.ex. skithus. I vad mån privet används på 2000-talet vet vi dessvärre inte. Vet du?

Engelska ordet privet

Hos dagens ungdom väcker ordet privet förmodligen helt andra associationer, åtminstone när det påträffas i skrift. Många känner förstås till att den föräldralöse unge trollkarlen Harry Potter bor hos sin moster Petunia och hennes familj på Privet Drive nummer fyra i den fiktiva Londonförorten Little Whinging. Det engelska ordet privet betyder dock inte ’dass’ utan ’liguster’, en sorts buske som ofta planteras i häckar. Tråkigt nog är dess etymologiska ursprung okänt. Den som ändå vill se en koppling till vårt privet kan dock notera att ligusterns blommor, som slår ut i juni–juli, avger en oangenäm doft.

/Anna Westerberg