Dialektbloggen

Lämmen

Så här i början av året är det många som försöker hålla diverse nyårslöften om att börja motionera. Som ett brev på posten kommer då träningsvärken, d.v.s. musklerna känns ömma och stela till följd av den ovana ansträngningen.

Ett norrländskt ord för detta plågsamma tillstånd är adjektivet lämmen (uttalas med samma betoning som t.ex. bruten). Ordet är allmänt utbrett i Lappland, Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland och Medelpad. Förutom lämmen förekommer flera andra uttalsformer, t.ex. lammen, låmmen och lömmen. Samma ord finns också i de svenska dialekterna i Österbotten, där uttalet är kortstavigt¹ lemin, limin o.d.

Lämmen m.fl. har troligen samma ursprung som det nynorska adjektivet lamen med samma betydelse, som egentligen är en participform av verbet lemje 'slå, mörbulta'. Grundbetydelsen är alltså 'slagen, mörbultad'.

¹Att uttalet är kortstavigt innebär att i lem- och lim- uttalas både e/i och m som korta ljud.

/Anna Westerberg